NIEUWSBRIEF januari 2009 printvriendelijke versie nieuwsbrief
aanmelden     afmelden     adresmutatie     contact
Lekker Fit!
Lekker fit! is een lesprogramma voor de basisschool dat als doel heeft overgewicht bij kinderen te voorkomen. De nieuwsbrief brengt scholen, ouders, gemeenten, GGD-en en andere geïnteresseerden periodiek op de hoogte van nieuws en wetenswaardigheden rondom Lekker fit!.
Informatiebijeenkomst voor u
Jump, het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting, organiseert op 20 januari (Tilburg), 4 februari (Utrecht) en 24 februari (Zwolle) regionale informatiebijeen- komsten over Lekker fit!. Als u zich nog niet heeft aangemeld, kan dat alsnog!
Lees verder

Inhoud bijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomsten vertellen gemeenten, GGD, Sportservice en leerkrachten over hun ervaringen met Lekker fit! Aan het woord komen onder andere Daan Bemelmans (SportService Noord- Brabant), Monique Apperlo (GG&GD Utrecht) Rob van den Berg (gemeente Delft), Kees Huisman (leerkracht basisschool De Horizon) en Patricia Verhoeven (gemeente Oldenzaal). Zij geven een beeld van Lekker fit! in de op-maat uitvoering. U krijgt een toelichting op de Toolkit Lekker fit! en de website. Ook de fittest en het digitaal LVS (LeerlingVolgSysteem) komen aan bod. Uw ervaringen, verwachtingen en vragen op het thema gezondheidsonderwijs komen ruim aan bod. Middels groepsdiscussies worden belemmerende en bevorderende factoren besproken. Uw dagvoorzitter is Jessica Hoek van het NIGZ.

Programma

13.30 -13.45 Inloop met koffie/ thee
13.45 -14.00 Welkom en introductie - film Lekker fit!
14.00 -14.20 Wat is Lekker fit!?
14.20 -14.45 Hoe ondersteunt Jump de landelijke implementatie van Lekker fit!?
14.45 -15.10 Pauze met informatiemarkt
15.10 -15.15 'Koppie-Koppie'
15.15 -15.45 Lekker fit! in de praktijk - ervaringsdeskundigen aan het woord
15.45 -16.20 Interactieve werkvorm - discussie in werkgroepjes
16.20 -16.30 'Loesjes' maken
16.30 Fruitige afsluiting

Aanmelden
Wanneer u zich nog niet heeft aangemeld, kunt u dat hier doen.

Nationale Balanstop 2008: Lekker fit! heeft The X-factor
Op donderdag 6 november werd op de nationale Balanstop onder de noemer ´The X-factor´ het jaarverslag van het Convenant Overgewicht gepresenteerd. Het landelijk uitrollen van lesmethoden die structureel aandacht geven aan de thema´s voeding en bewegen in het basisonderwijs is één van de prioriteiten die het Convenant zich gesteld heeft. Lekker fit! wordt in dat kader als ´best practice´ genoemd.
Lees verder
Uitdaging
Behalve op de informatiemarkt, waar het projectteam Lekker fit! een feestelijke kraam bemande, was Lekker fit! behoorlijk zichtbaar gedurende de dag. Paul Rosenmöller noemde en roemde Lekker fit! in zijn openingsspeech en ook in de film ´The X factor´, die door het Convenantbureau gemaakt is en vertoond werd bij de conferentie, had Lekker fit! een prominente plaats. Wethouder Geluk van Rotterdam vertelt in de film over Lekker fit! en het succes daarvan in Rotterdam. Hij daagt alle wethouders van Nederland uit om in hun gemeente het Lekker fit! lespakket, "geschikt gemaakt voor landelijke uitrol door De Hartstichting" , als basis te gebruiken voor een vergelijkbaar lokaal programma. Een uitdaging die navolging lijkt te vinden als we kijken naar de spreiding over Nederland van gemeenten die starten met Lekker fit!
Lekker fit! in het Westland
In de gemeente Westland gaan 12 scholen enthousiast van start met de lesmethode Lekker fit! De implementatie van de lesmethode in deze gemeenten is gelopen via een vruchtbare samenwerking tussen de GGD, gemeente, Sportservice en de stichting Wollebrandcross. Jump heeft het proces gevolgd en vindt het mooi te zien dat Lekker fit! op deze manier lokaal uitgerold wordt. Klik hier voor meer informatie over Lekker fit! in het Westland.

Zijn ouders en kinderen al Lekker fit?
Heeft u ouders al betrokken bij uw Lekker fit -lespakket?
U kunt een voorlichter van Jump /de Hartstichting uitnodigen om een ouderavond te verzorgen over Lekker fit!. Ouders kunnen vragen stellen hoe zij met de voeding en beweging van hun kinderen kunnen omgaan. Hoe houd je je kind fit en gezond? Wat moet je daarvoor doen en wat kun je beter laten? De ouderbijeenkomsten zijn interactief. Er is een groentetest, een test met frisdranken en een beweegact om de boodschap te verhelderen.

Interesse?
U kunt hier een ouderbijeenkomst aanvragen. Om de ouderavond aan te kondigen zijn mededelingenposters ontwikkeld. U kunt die posters aanvragen of hier downloaden

Lekker fit! & Jump op de NOT
Gaat u naar de NOT, de onderwijsbeurs van Nederland van 27 t/m 31 januari? Loop dan zeker even langs de stand van Noordhoff Uitgevers. Daar vindt u ook de Lekker fit! lesmethode. Ook wordt Lekker fit! onder de aandacht gebracht in de stand van de Brede School, waarin Jump participeert. Wellicht tot ziens!

Ambassadeurs Lekker fit! eigen pagina
Wanneer u vanuit uw dagelijkse praktijk meerdere scholen ondersteunt bij het introduceren van Lekker fit! bieden wij u de kans ambassadeur te worden. Ambassadeurs enthousiasmeren mensen uit de praktijk en dragen de thema's voeding, bewegen en het maken van gezonde keuze's uit. Voor ambassadeurs is een handige Toolkit beschikbaar om te gebruiken bij contacten met scholen, ouders, sportaanbieders en ambtelijke afstemming. Ambassadeur maken gebruik van aparte trainingen die op 24 maart (regio Poeldijk) of 14 april (regio Zwolle) worden aangeboden. Lees verder op de speciale webpagina voor ambassadeurs.
Pimp mijn Plein!
Alle basisscholen en BSO´s die een plein hebben waar weinig beweging in zit, kunnen tot eind februari meedoen met de actie Pimp mijn Plein van Jump. De hoofdprijs: een complete metamorfose van het speelplein door een team van experts. Overigens is er voor iedere deelnemer een prijs, variërend van kortingsbonnen voor spelmaterialen tot speciaal afgestemd op het probleem samengestelde beweegpakketten.

Voor meer informatie: klik hier.
20% korting op Plein spelpakket
Met het ´plein spelpakket Lekker fit!´ willen we kinderen lekker laten spelen op het schoolplein. In het pakket zitten onder andere pionnen, een diabolo set, een springtouw en bijzondere soorten ballen. Werkt uw school met de lesmethode Lekker fit!? Dan biedt Nijha een korting van 20% op het spelpakket!

Voor meer informatie: klik hier.
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
Gemeenten uit de zogenaamde eerste en tweede tranche kunnen binnen het NASB projectplannen indienen om weinig actieven aan het bewegen te krijgen. Lekker fit! is één van de voorbeeldinterventies. Een gemeente die met de doelgroep jeugd aan de slag wil wordt geadviseerd te kiezen voor één van die interventies en niet zelf een nieuwe interventie te ontwikkelen. Vanuit het NASB is er gelegenheid om een uitgebreide toelichting op de uitvoering van Lekker fit! te krijgen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar Marlieke Janssen van Jump of neem contact op met één van de NASB adviseurs in uw provincie. Klik hier voor meer informatie over dit project.
Combinatie Kids in Balance en Lekker fit!
Lekker fit! heeft samenwerking gevonden met een organisatie die aansluitend op de lessen workshops kan geven op school. Op die manier wordt er naast de lessen, een ´spannend´ moment voor de leerlingen met bijvoorbeeld een arts en beweegspecialist aangeboden. De workshops van Kids in Balance en de structurele lessen van Lekker fit! versterken elkaar in het overbrengen van de gezonde boodschap. De combinatie wordt aangeboden voor groep 7 en 8. Meer informatie op de website: klik hier.

Bekijk de flyer voor meer informatie: klik hier.
Klein gemeente congres 25 november
De gemeente Rotterdam en Jump presenteerden samen Lekker fit! tijdens de Gemeenteconferentie op 25 november, georganiseerd door het Convenant Overgewicht, het NIGZ en de VNG.
Lees verder
Uitgelegd werd hoe het lespakket Lekker fit! ontstaan is binnen het grote actieprogramma Voeding en Beweging wat in 2005 in Rotterdam van start is gegaan. Een voorbeeld van het gebruik van Lekker fit! in een groter gezondheidsbeleid werd gepresenteerd vanuit de gemeente Gorinchem. Gorinchem werkt, samen met De Gezonde Regio, aan het project Gezonde Levensstijl. Zij streven naar een verbetering van de samenwerking van zorgverleners, het stabiliseren of doen afnemen van het aantal kinderen met overgewicht en het geven van leefstijlvoorlichting aan alle kinderen in de Gezonde Regio. In verschillende scholen in deze regio is gestart met het geven van de Lekker fit! lessen.

Klik hier voor meer informatie over dit project.

.

Adresmutaties
Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de nieuwsbrief dan periodiek in uw mailbox. Wilt u verwijderd worden uit ons nieuwsbriefbestand? Meldt u dan af via 'afmelden'.

Tip: stuur de nieuwsbrief door naar mogelijk geïnteresseerden en vraag ze zich aan te melden. Ander adres? Geef uw mutatie door via deze link.
Lees verder
Deze derde nieuwsbrief wordt u toegezonden omdat u dit via de website www.lekkerfitopschool.nl kenbaar heeft gemaakt of omdat u een relatie bent van Jump, Nederlandse Hartstichting dan wel Noordhoff Uitgevers.
Hoofdredactie NB Lekker fit!
Jump (jeugdfonds Nederlandse Hartstichting)
Sportscan Zwolle
Contact:

lekkerfit@heartjump.nl
www.lekkerfitopschool.nl