NIEUWSBRIEF 18  printvriendelijke versie nieuwsbrief
mei 2012
aanmelden     afmelden     adresmutatie     contact

EENMALIGE ACTIE: stimuleringsbudget Lekker fit!-duim
Steeds meer scholen zijn zich er bewust van dat 't fundamenteel is om kinderen meer te laten bewegen en gezonder te laten eten. Een integrale aanpak geeft de meeste kans op structurele gedragsverandering met als resultaat een gezonde leefstijl van kinderen. Om zo'n aanpak te stimuleren bij een school kan de GGD, Sportservice of gemeente de Lekker fit!-duim uitreiken. Een mooie erkenning voor de school. Wilt u ook scholen belonen voor hun integrale aanpak? Vraag dan vr 20 juli a.s. het speciale stimuleringsbudget aan!
 

Bestel de nieuwe editie!
Het Lekker fit!-team werkt op dit moment hard aan de herziening van het lesprogramma voor 2012/2013. En we kunnen u vertellen: het ziet er verfrissend en veelbelovend uit! U heeft in de vorige nieuwsbrief er al meer over kunnen lezen. Heeft u vragen, wilt u de nieuwe brochure al bestellen of alvast een bestelling plaatsen? Neem contact op met projectadviseur Arno Barendse van Arko Sports Media. Stuur een mail naar arno.barendse@sportsmedia.nl of bel naar 06 - 30 62 49 42.

 

Hè, wat jammer, een witte boterham...
Het bevorderen van een gezonde leefstijl is een zaak van lange adem. En je bent er ook niet met een paar lessen over gezonde voeding en voldoende bewegen. Alle activiteiten van de school moeten elkaar versterken, zo leert de ervaring van de Prins Bernhardschool in Zoetermeer. Lees het inspirerende artikel "Hè, wat jammer, een witte boterham..." in JSW over gezond gedrag op de basisschool..
 

Verover een plek op de traktatiekalender!
Roep uw klas op om mee te doen aan de traktatiewedstrijd van FitFoodFun-Factor. Selecteer de leukste, gekste of origineelste gezonde traktatie van de klas. En maak kans op een prominente plaats in de FitFoodFun-Factor Traktatiekalender voor komend schooljaar. FitFoodFun-Factor is een gezamenlijk project van de Hartstichting, het Voedingscentrum en Lidl en richt zich op een gezonde leefstijl bij kinderen.

 

Van snoepzak naar fruitsalade...
Vakblad BasisschoolManagement - het onafhankelijke tijdschrift voor directie en bestuur in primair onderwijs - plaatste onlangs een aansprekende reportage over het gezondheidsbeleid op scholen. Deze reportage geeft aan waarom inbedding van een integrale aanpak van overgewicht op managementniveau van groot belang is.
 

Lekker fit!
Lekker fit! is een lesmethode van de Hartstichting en Arko Sports Media en richt zich op alle groepen van de basisschool. Doel is om kinderen bewust te maken van een gezonde leefstijl met positieve boodschap: niet het onder- of overgewicht staat centraal, maar het fit zijn. Meer informatie: www.lekkerfitopschool.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over Lekker fit! of deze nieuwsbrief, mail die dan naar lekkerfit@hartstichting.nl.

> Aanvragen informatiepakket Lekker fit!
> Adreswijziging nieuwsbrief
> Afmelden nieuwsbrief

 

Technische realisatie en ontwerp van deze nieuwsbrief wordt verzorgd door Sportscan, Zwolle. De redactie is in handen van de projectteam Lekker fit! i.s.m. Sportscan. Op ontwerp van deze nieuwsbrief en de teksten rust copyright bij Sportscan en de auteurs van de teksten. U mag deze teksten gebruiken met bronvermelding; www.lekkerfitopschool.nl
www.lekkerfitopschool.nl  |  www.hartstichting.nl  |  www.sportsmedia.nl  |  www.sportscan.nl

Eerdere edities:   1 / 2 / 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/   later volgen meer.